Netzwerk

Eisenschmidt Consulting Crew

e-c-crew.de

Helmut Dannemann

dialogschule.de

Stefan Beusch

www.stefanbeusch.org

Kristiane Stotz

www.kristiane-stotz.de

Tristan Meisch

www.evolux.de

Dipl. Psych. Lisa Buddemeier

www.pantarhei-training.de

Alexandra Scheper

Katharina Lange

www.gruendercheck.com